EDUKACIJE

Primjena QQQ-LC/MS i Q-TOF LC/MS tehnika u analizi

Primjena QQQ-LC/MS i Q-TOF LC/MS tehnika u analizi

Program je namijenjen svima koji žele proširiti znanje i unaprijediti svoje vještine korištenja QQQ-LC/MS i/ili Q-TOF LC/ MS tehnika te pokriva edukaciju o laboratorijskim kvalitativnim i kvantitativnim analizama, rad na instrumentima i interpretaciju dobivenih podataka, kalibraciju, razvoj i optimizaciju metoda te održavanje instrumenta.

Predavači:

Hrvoje Ivaci

Trajanje: 1-3 dana

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT