EDUKACIJE

Primjena GC/MS tehnika u kemijskoj analizi

Primjena GC/MS tehnika u kemijskoj analizi

Polaznici programa upoznaju metode masene spektrometrije i njezino povezivanje s plinskom kromatografijom kroz prikaz aplikativnih mogućnosti. Polaznike se upoznaje sa svojstvima analita, parametrima i optimiziranjem instrumenta te interpretacijom dobivenih podataka.

Predavači:

Krešimir Bišćan

Trajanje: 1-3 dana

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT