EDUKACIJE

Osnove real-time PCR

Osnove real-time PCR

Program je namijenjen korisnicima koji su počeli ili tek počinju koristiti metodu real-time PCR-a u svom laboratoriju. Polaznici se upoznaju s principom real-time PCR-a, razlikama između end-point analize i analize u stvarnom vremenu. Educira ih se o reagensima koji se koriste u tehnici PCR-a, parametrima koji utječu na uspješnost tehnike, te rješavanju problema i optimizaciji testa.

Predavači:

Maruška Marušić

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT