EDUKACIJE

Microarray tehnologija – osnove i primjena

Microarray tehnologija – osnove i primjena

Program je namijenjen svima koji žele proširiti svoje znanje i tehnološki unaprijediti metode rada u svom laboratoriju. Polaznici se upoznaju s tehnologijom microarraya, vrstama microarraya, područjima primjene tehnologije, panelom reagenasa koji se koriste, i analizom dobivenih podataka.

Predavači:

Maruška Mauršić

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT