EDUKACIJE

MassHunter

MassHunter

Ovaj program edukacije upoznaje analitičare s mogućnostima i prednostima korištenja MassHunter softwarea. Ovisno o predznanju i potrebama, edukacija je podijeljena po sljedećim temama:

  • Basic operation
  • Advance
  • Reporting
  • Custom

Predavači:

Hrvoje Ivaci

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: na upit