EDUKACIJE

Korištenje real-time PCR u različitim aplikacijama

Korištenje real-time PCR u različitim aplikacijama

Program je namijenjen svima koji žele proširiti znanje i unaprijediti svoje vještine korištenja real-time PCR tehnika te pokriva edukaciju o apsolutnoj i relativnoj kvantifikaciji, diskriminaciji alela pomoću probi, high-resolution melting analizi, uz interpretaciju dobivenih podataka i optimizaciju testa.

Predavači:

Maruška Marušić

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT