EDUKACIJE

Breaking bad chromatography habits

Breaking bad chromatography habits

Seminar se koncentrira na najčešće izazove s kojima se analitičari suočavaju prilikom kromatografskih analitičkih metoda. Kroz jednodnevni seminar polaznike se educira o postupanju s kolonama, principima rada, novim metodama i praktičnim tehnikama koje će povećati učinkovitost rada u laboratoriju.

Predavači:

Matea Kovač

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: gratis

POŠALJITE UPIT