BLOG

Laboratorij na granici mikro i makro svijeta – interview s Marijom Đuroković, IGH

Laboratorij na granici mikro i makro svijeta – interview s Marijom Đuroković, IGH

Povod za razgovor s voditeljicom IGH-ovog Laboratorija za veziva i ekologiju Marijom Đuroković bila je akreditacija prve metode u rekordnom roku od opremanja novog laboratorija IGH u suradnji s AlphaChromom i Asoluticom.

AC: IGH laboratorij je jedinstven u Hrvatskoj, ali i na širem području, rekli bismo regiji. Od kuda ideja za taj projekt?

Marija: Laboratorij za veziva i ekologiju, Zavoda za materijale i konstrukcije Instituta IGH d.d., specifičan je jer se bavi kemijom u području građevine. U Hrvatskoj i šire postoje mnogobrojni laboratoriji koji pružaju usluge ispitivanja iz područja građevine, no samo neki, usudila bih se reći najbolji, imaju laboratorije koji se bave kemijom u obimu u kojem se bavi naš laboratorij.

Naša različitost možda se najbolje zrcali kroz iskazivanje rezultata koji kod drugih građevinskih laboratorija najčešće počinju prefiksima kilo, giga ili mega dok su naši najčešće vezani za grame, miligrame ili mikrograme. Možemo reći da je laboratorij smješten na granici makro i mikro svijeta. Rad u laboratoriju zahtjeva vrlo visoku razinu znanja kako iz građevine tako i iz kemije. Multidisciplinarnost je nužan preduvjet za dobar rad laboratorija.

Proizvodnja građevinskih materijala, izgradnja  i uklanjanje građevina predstavljaju značajan utjecaj na okoliš. Stvaranje održivog građevinarstva, koje će imati manje negativan ili čak pozitivan utjecaj na okoliš, nastojanje je koje se razvija već desetljećima. Mnogobrojne ideje koje su nastale u tom razdoblju danas su naša stvarnost. Proizvodnja tradicionalnih građevnih materijala, kao i razvoj novih, prepoznati su kao dobar i siguran način oporabe otpada nastalog različitim ljudskim djelatnostima. Održivost građevinarstva potaknula je i potrebu za projektiranjem i izgradnjom građevina čiji će vijek trajanja biti duži i koje će tijekom uporabe zahtijevati manju razinu sanacijskih aktivnosti. Otpornost građevnih materijala prema djelovanju okoliša jedan je od važnih preduvjeta za izgradnju trajnijih građevina.  Međuovisnost građevnih materijala i okoliša glavni je izvor ideje za projekt koji je realiziran u suradnji s AlphaChromom.

AC: Koje analize vaš laboratorij može ponuditi? Po čemu se izdvaja od ostalih?

Marija: Osnovna djelatnost laboratorija vezana je uz veziva odnosno cement. U laboratoriju se provode analize i ispituju različita svojstva cementa, ali i drugih građevinskih materijala te sirovina iz kojih se proizvode (vapno, agregat, beton, dodaci betonu, proizvodi za zaštitu i popravak konstrukcija i drugi). Laboratorij također pruža usluge analize vode, tla i otpada za sve one parametre bitne za procjenu utjecaja okoliša na građevinske materijale i obratno. Mogućnost istovremene analize glavnih elemenata i onih koji su manje zastupljeni te ocjene njihovog utjecaja na bitna svojstva građevnih materijala ono je što izdvaja laboratorij od ostalih.

AC: Koje parametre je najvažnije pratiti? Postoji li potreba za većom osjetljivošću?

Marija: Za nas su jednako ključni, tzv. glavni elementi, zastupljeni u većim postotcima kao i minorni elementi čija je prisutnost izražena u ppm ili manje. Građevinski materijali kojima se bavimo većinom su anorganski. Stoga su primjerice sadržaji nekih metala za nas vrlo važni. No sve se više susrećemo i s materijalima koji su organskog porijekla. Osim toga neki organski spojevi uvelike mogu utjecati na svojstva i primjenu građevinskih materijala. Stoga su se tehnike ICP-MS i GC-MS pokazale ključnima za nas. Što se tiče osjetljivosti pred nas su stavljeni najviši zahtjevi jer materijal mora imati vrlo nizak utjecaj na okoliš.

Na slici: Agilent Technologies ICP MS 7800

AC: Što biste ocijenili najvažnijim u procesu koji je iza, ali i ispred vas? S kakvim izazovima ste se susretali?

Marija: Bilo je vrlo izazovno realizirati cjelokupan projekt od njegove ideje, preko planiranja, do realizacije. Svaka faza je imala svoje izazove i rizike. U fazi razrade i ideje bio je izazov točno definirati opseg projekta kao i dinamiku pojedinih aktivnosti. Planiranje prostornog smještaja nove opreme i opskrbe potrebnim plinovima bilo je izazovno, ali istovremeno je unijelo i najviše radosti u sam projekt. Nakon instalacije opreme koja je protekla bez poteškoća, slijedila je edukacija i postavljenja metoda. To je bilo istovremeno naporno, ali vrlo plodonosno razdoblje. Osim toga ovo je bio i kritičan trenutak projekta s obzirom da laboratorij do tada nije imao nikakva iskustva u primjeni novih uređaja i metoda. Daljnja faza akreditacije koja je većim dijelom još u realizaciji protječe s manje stresa jer je laboratorij akreditiran za druge metode već dugi niz godina.

 
Na slici: Agilent Technologies GCMS 5977B s HSS i tekućim injektiranjem

AC: Nedavno ste prošli međulaboratorijske usporedbe na novim instrumentima. I to u manje od 6 mjeseci od opremanja laboratorija. Kako vam je to uspjelo?

Marija: Dugogodišnje iskustvo u akreditaciji pomoglo nam je u prepoznavanju bitnih aktivnosti potrebnih za pripremu akreditacije na novim instrumentima, a s kojima se do sada nismo imali prilike susresti. No, bez spremnosti i otvorenost AlphaChroma na suradnju, ne bi ih bilo moguće realizirati u tako kratkom roku. Važan segment naše suradnje na ovom projektu je bila edukacija. Ona je sa strane AlphaChroma odrađena s visokim stupnjem suradnje i ozbiljnosti. To nam je omogućilo brzo prihvaćanje metoda kao provođenje validacijskih parametara i odrađivanje međulaboratorijskih usporednih ispitivanja.

Osim jedne metode koju smo već uspješno akreditirali tijekom posljednjeg nadzornog pregleda Hrvatske akreditacijske agencije, osobitu radost i dodatan vjetar u leđa su nam donijeli pozitivni rezultati međulaboratorijskih usporednih ispitivanja koje smo krajem ove godine dobili za sve ostale metode. Time smo si otvorili mogućnost daljnjeg proširenje akreditiranog područja tijekom 2018.

AC: Kako biste opisali svoju suradnju s AlphaChromom?

Marija: Suradnja s AlphaChromom počiva na međusobnom poštovanju i povjerenju. Bez toga zasigurno ne bi bilo transparentnosti, otvorenosti i spremnosti na dogovor. Mogućnost da, osim opreme, krajnji korisnik dobije i zavidnu razinu znanja kroz stručnu edukacije i stalnu tehničku podršku, objektivna je prednost AlphaChroma.

AC: I za kraj, imate li kakav savjet za kolege koji se planiraju upustiti u sličan projekt?

Marija: Treba biti otvoren novim idejama i vjerovati u uspjeh. Uz prave suradnike, koje nije teško prepoznati, uspjeh i osjećaj ispunjenosti neće izostati.

Na slici: Djelatnice Laboratorija za veziva i ekologiju, Institut IGH d.d.

 

 

 

 

FEATURED TRAINING & EVENTS

Agilent invites scientists and lab managers investigating new techniques and technologies to improve and expand their …

VIŠE

FEATURED PROMOTIONS

Have you discovered Agilent CrossLab yet? Agilent CrossLab delivers vital, actionable laboratory insights that drive …

VIŠE