Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Termalna desorpcija

PROIZVODI

Termalna desorpcija

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, AUTOUZORKIVAČI I INJEKTORI

Termalna desorpcija

Analitička tehnika poznata kao termalna desorpcija (TD) pruža mogućnost mjerenja hlapivih kontaminanata u zraku, igračkama, građevinskom materijalu, kabinama automobila i hrani. Ova tehnika nudi jedinstvene analize u aplikacijama za forenziku, vojnu industriju te za općenito ispitivanje emisija. Kombinacijom TD sustava Markes Internationala s Agilent GC i GC/MS sustavima, zadovoljava se osjetljivost i dinamički raspon kako bi se odgovorilo na aktualne propise i buduće potrebe. TD platforme Markes Internationala omogućuju analizu u pojedinačnim tubama, uzorkovanje uživo u realnom vremenu, te posude s opcijama za automatizirane analize. Markes je uveo nekoliko ključnih tehnoloških dostignuća koja su postala standard za TD instrumente.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.