Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Purge and Trap

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, AUTOUZORKIVAČI I INJEKTORI

Purge and Trap

Za detekciju toksičnih VOC spojeva često se koristi mogućnost ukoncentriravanja uzorka putem Purge & Trap uređaja. Novi model Lumin ima novi Moisture Control System, brži analitički trap za reduciranje vremena ciklusa, novi dizajn za jednostavniju izmjenu trapa, komunikacija s PC ostvaruje se putem USB.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.