Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

PAL Auto Sampler Systems – sustavi za automatsko injektiranje

PROIZVODI

PAL Auto Sampler Systems – sustavi za automatsko injektiranje

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, AUTOUZORKIVAČI I INJEKTORI

PAL Auto Sampler Systems – sustavi za automatsko injektiranje

PAL3 sustavi za automatsko injektiranje omogućuju GC i GC/MS laboratorijima povećanje produktivnosti, zahvaljujući većoj automatizaciji i kapacitetu pripreme uzoraka te širokom rasponu viala za uzorke. PAL 3 high-end injektori omogućuju tri vrste tehnika za injektiranje uzoraka:
Injektiranje tekućih uzoraka, injektiranje iz plinske faze ili mikroekstrakciju na čvrstoj fazi (solid phase microextraction – SPME). Cjenovno prihvatljivije GC platforme za injektiranje mogu biti konfigurirane samo za tekuće injektiranje, a PAL3 sustavi za automatsko uzorkovanje pružaju i mnoge druge mogućnosti, uključujući velike injekcijske volumene (LVI), različite veličine bočica i povećan kapacitet bočica.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.