Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Microplate Readers

PROIZVODI

Microplate Readers

MOLECULAR DEVICES

Microplate Readers

Molecular Devices automatski čitači mikrotitarskih pločica, ubrzavaju dnevnu laboratorijsku rutinu. Patentirana tehnologija kroz modularni pristup osigurava veliki izbor čitača mikrotitarskih pločica otvorenog sustava, te nadogradnju istih za buduće aplikacije. Intuitivni aplikativni softver Softmax podržava jednostavno upravljanje instrumentom kao i prikupljanje, izvoz te analizu dobivenih podataka. Osim aplikativnog softvera može se integrirati i GxP softver koji podržava «21 CFR Part 11» u kojem su opisana pravila (kriteriji) za elektronički zapis i elektronički potpis. Pravila se odnose na računalne sustave (HW i SW) koji kreiraju, modificiraju, održavaju , pohranjuju, pretražuju ili prenose podatke u elektroničkom obliku, a vezani su za GMP/GLP (dobra proizvođačka praksa) područja. Primjenom Parta 11 miminalizira se mogućnost falsificiranja i znatno se povećava mogućnost otkrivanja bila kakvog falsificiranja podataka, a sa svrhom zaštite lijeka i medicinskih proizvoda, odnosno krajnjeg korisnika, pacijenta.

Multi-mode instrumenti predstavljaju vrstu čitača koji paralelno može mjeriti ABS, FL i LUM i predstavlja 3u1 instrument. U portfelju imamo preko 8 različitih modela i konfiguracija koji osiguravaju višestruku funkcionalnost.
Apsorbancijski čitači omogućuju maksimum fleksibilnosti, osjetljivosti i jednostavnosti uporabe za krajnjeg korisnika.

Fluorescencijski čitači mikrotitarskih pločica - Gemini linija fluorescencijskih čitača

S dvostrukim monokromatorima osigurava analize različitih vrsta testova u svim valnim područjima bez upotrebe filtera.