Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Intuvo 9000 GC instrument

PROIZVODI

Intuvo 9000 GC instrument

PROIZVODI, PLINSKA KROMATOGRAFIJA, GC instrumenti, GC INSTRUMENTI

Intuvo 9000 GC instrument

Agilentov  GC model  Intuvo 9000 transformira način na koji se koristi GC, čime otvara nove puteve koji vode do veće produktivnosti i boljih poslovnih rezultata. Nadovezujući se na Agilentovu robusnosti i performanse, Intuvo uvodi  tehnologije koje prelaze nivo postojećih operativnih ograničenja, donoseći pojednostavljeni postupak, smanjenje operativnih troškova, a povećavajući  radno vrijeme instrumenta.

Izravno grijanje
Tehnologija brzog grijanja i hlađenja skraćuje vrijeme ciklusa instrumenta

Povezivanje bez ferula
Clic-and-run konekcije osiguravaju brzo rukovanje bez istjecanja

Guard Chip Tehnologija
Prikuplja kontaminacije matriksa i štiti kolone

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.

Agilentov  model Intuvo 9000 GC uz Agilentov 7010 trostruki kvadrolpol MS – odličan partner za masenu spektrometriju!