Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

HRM Master Mix

PROIZVODI

HRM Master Mix

qPCR, GENOMIKA

HRM Master Mix

Master Mix kombinira mutiranu Fast-Start Taq polimerazu, optimiziranu koncentraciju MgCl2 i dNTP i EvaGreen boje što omogućava učinkovitost i na najzahtjevnijim sekvencama.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.