Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Analizatori ukapljenog naftnog plina (Liquefied Petroleum Gas Analyzers)

PROIZVODI

Analizatori ukapljenog naftnog plina (Liquefied Petroleum Gas Analyzers)

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, GC Analizatori

Analizatori ukapljenog naftnog plina (Liquefied Petroleum Gas Analyzers)

Ukapljeni naftni plin - LPG sadrži zapaljivu smjesu ugljikovodičnih plinova - ponajprije propana, butana ili njihove smjese. Budući da je ukapljeni naftni plin obično bez mirisa, dodaju mu se niske koncentracije sumpora kako bi se omogućilo otkrivanje propuštanja. Sastav plina i nečistoće izravno utječu na kalorijsku vrijednost i čistoću izgaranja ukapljenog naftnog plina.
Agilent LPG Analizatori u skladu su sa strogim industrijskim standardima za određivanje sastava i brzu analizu sadržaja ugljikovodika (od C1 do C6) u uzorcima ukapljenog naftnog plina. Odaberite jednu od standardnih konfiguracija ili prilagođenih analizatora kako biste odigurali specifične zahtjeve za osiguranje kvalitete.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.