Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Analizatori prirodnog plina (Natural Gas Analyzers)

PROIZVODI

Analizatori prirodnog plina (Natural Gas Analyzers)

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, GC Analizatori

Analizatori prirodnog plina (Natural Gas Analyzers)

Prirodno nastala smjesa plinovitih ugljikovodika primarno se sastoji od metana, ali može uključivati i druge ugljikovodike (lanca C1-C4) i male količine ostalih nečistoća (O2, N2, CO2, H2, He i ugljikovodika sa sumporom). Agilent konfigurira i kemijski testira GC analizatore za procjenu kemijskog sastava prirodnog plina, tekućih prirodnih plinova i nusproizvoda koji proizlaze iz obrade prirodnog plina.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.