Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Analizator simulirane destilacije SIMDIS (Simulated Distillation Analyzer)

PROIZVODI

Analizator simulirane destilacije SIMDIS (Simulated Distillation Analyzer)

PLINSKA KROMATOGRAFIJA, GC Analizatori

Analizator simulirane destilacije SIMDIS (Simulated Distillation Analyzer)

Prerađivači  koriste destilaciju kao primarni proces izdvajanja u preradi sirove nafte. Razumijevanje distribucije vrelišta ugljikovodičnih frakcija pomaže proizvođačima u proizvodnji, kontroli kvalitete i komercijalizaciji naftnih proizvoda. Agilentovi analizatori su spremni za korištenje i kemijski testirani za SIMDIS analize.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.