Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

4200 MP-AES

PROIZVODI

4200 MP-AES

MP-AES INSTRUMENTI

4200 MP-AES

Agilentov 4200 MP-AES je nova generacija dokazane mikrovalne plazme u kombinaciji s atomskom emisijskom spektroskopijom. Sigurniji i efikasniji  4200 MP-AES donosi bolju osjetljivost, limite detekcije u koncentracijskom području  ppb levela, te brzinu koja je iznad klasičnih plamenih AAS sustava. 4200 MP-AES predstavlja novu generaciju uređaja koji ne koriste zapaljive plinove, nego predstavljaju promjenu u zraku,koristeći dušik kao plin za pogon. 4200 MP-AES je jedinstveni sustav na tržištu čiji rad je omogućen isključivo kroisteći dušik, ekstrahiran iz zraka.

Saznajte više na web stranicama tvrtke Agilent Technologies.