EDUKACIJE

Priprema i kontrola kvalitete uzoraka

Priprema i kontrola kvalitete uzoraka

Program je namijenjen korisnicima koji tek počinju raditi s DNA i RNA uzorcima. Polaznici se upoznaju s metodama izolacije nukleinskih kiselina i educira ih se o parametrima koji čine kontrolu kvalitete dobivenog materijala.

Predavači:

Maruška Marušić

Trajanje: 1 dan

Kotizacija: na upit

POŠALJITE UPIT